Zapraszamy do uczestnictwa w konferencjach

Sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo, innowacje technologiczne.
Wyzwania dla rozwoju kompetencji

O konferencjach

Sektorowa Rady ds. Kompetencji – Informatyka oraz Sektorowa Rady ds. Kompetencji Telekomunikacja i Cyberbezpieczeństwo serdecznie zapraszają na konferencje. Konferencje odbywają się wyłącznie w trybie stacjonarnym, liczba miejsc ograniczona.

Celem każdej z konferencji będzie wsparcie modelu współpracy regionalnego środowiska naukowego z firmami technologicznymi, przedstawienie propozycji zmian w programach kształcenia, uwzględniających rozwój technologiczny oraz potrzeby dynamicznego rynku pracy, wymiana doświadczeń i transfer najlepszych praktyk pomiędzy sektorem edukacji formalnej i pozafomalnej czy przedsiębiorcami i instytucjami. Istotna jest także poprawa współpracy i zbudowanie partnerstwa pomiędzy podmiotami kształtującymi rynek pracy, możliwa dzięki identyfikacji potrzeb kompetencyjnych poszczególnych grup specjalistów z obszarów informatyki, telekomunikacji i cyberbezpieczeństwa.

Udział w konferencjach jest bezpłatny.

PATRONATY HONOROWE

PATRONATY MEDIALNE

Masz pytanie? Skontaktuj się z nami